Freelance

“Ondersteuning en advies op freelance basis geeft u de flexibiliteit die het OR werk vraagt.”

Het OR werk heeft een bepaalde regelmaat, maar de ontwikkeling van de OR en de OR werkzaamheden kennen juist ook pieken en dalen. Het ene moment is er meer behoefte aan advies en begeleiding dan op andere momenten. Dat maakt het werken met een freelancer aantrekkelijk. Ik breng u alleen de gewerkte uren in rekening. Bijkomende voordelen zijn dat ik als freelancer in de regel meerdere ondernemingsraden ondersteun en daardoor beschik over een unieke dosis kennis en ervaring èn dat ik geen arbeidsrelatie heb met uw organisatie en daarmee objectiever naar de zaken kan kijken. Onze afspraken worden vastgelegd in een door de belastingdienst goedgekeurde opdrachtovereenkomst voor zelfstandigen, waarbij sprake is van een inspanningsverplichting, let wel: geen arbeidsovereenkomst.

Kijkt u voor een indruk van mijn werkzaamheden en opleiding op linkedIn
tips & nieuws

Wijziging ARBO wet Er ligt een wetsvoorstel voor om per 1 januari 2017 de ARBO wet te veranderen. Als dit doorgaat heeft dit mogelijk consequenties voor:

- Contract met de arbodienstverlener

- De toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts

- De wijze waarop de bedrijfsarts gelegenheid krijgt om professioneel zijn werk te doen

- Ook krijgt de OR instemmingsrecht t.a.v. de positie in de organisatie van de preventiemedewerker.

Klik hier voor de memo.


Wist u dat...

De rechten van een OR niet alleen in de Wet (WOR) terug te vinden zijn? Een convenant OR-GO of een sociaal statuut kan de OR extra rechten toekennen.