Inspiratie

“Nieuwe vormen van medezeggenschap inspireren mij”

Bedrijven en organisaties in Nederland zoeken steeds vaker naar werkvormen waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Een vorm van medezeggenschap die daar bij past: dat interesseert me, daar wil ik graag op een creatieve manier over nadenken. De Wet op de ondernemingsraad is een mooi uitgangspunt, een soort leidraad. Die geeft je de legitimiteit om met elkaar in overleg te gaan en bepaalt misschien ook wel dat je gelijkwaardige gesprekspartners bent. De wet zie ik echter als een soort vangnet, niet als een doel op zich.

Toen ik met dit werk begon, was medezeggenschap een orgaan dat mee sprak. In de loop der jaren ben ik me gaan realiseren dat het er om gaat dat de medewerker mee kan praten. Als je dat als OR kunt bewerkstelligen en stimuleren, wordt je rol veel overzichtelijker. Je werkt veel efficiënter als je de partijen bij elkaar brengt waar het op dat moment om gaat. De OR praat dan wel mee over de kaders, maar de medewerkers gaan vervolgens zelf aan de slag met het bedenken van oplossingen. Laatst hoorde ik van een OR die workshops “medezeggenschap”geeft aan medewerkers. Dan ben ik één en al oor. Het is vernieuwend. Ik vind het erg inspirerend om er mét een OR voor te zorgen dat de medewerkers er klaar voor zijn om mee te praten over besluiten die voor hen belangrijk zijn.

tips & nieuws

Wijziging ARBO wet Er ligt een wetsvoorstel voor om per 1 januari 2017 de ARBO wet te veranderen. Als dit doorgaat heeft dit mogelijk consequenties voor:

- Contract met de arbodienstverlener

- De toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts

- De wijze waarop de bedrijfsarts gelegenheid krijgt om professioneel zijn werk te doen

- Ook krijgt de OR instemmingsrecht t.a.v. de positie in de organisatie van de preventiemedewerker.

Klik hier voor de memo.


Wist u dat...

De rechten van een OR niet alleen in de Wet (WOR) terug te vinden zijn? Een convenant OR-GO of een sociaal statuut kan de OR extra rechten toekennen.