Mijn visie

“In de meest ideale vorm, is het niet de Ondernemingsraad, maar zijn het de medewerkers zelf, die de medezeggenschap uitvoeren. De OR is in die situatie een orgaan dat op strategisch niveau meepraat en toetst of de medezeggenschap op een juiste manier plaats vindt in de organisatie"

Zou medezeggenschap niet zoveel mogelijk bij de medewerkers zelf moeten liggen? Zij zijn het meest deskundig. Mijn ervaring is dat de meest waardevolle adviezen aan de WOR-bestuurder afkomstig zijn van de medewerkers zelf, van de mensen die op de werkvloer tegen zaken aanlopen.

Ik vind het leuk om eraan bij te dragen dat die zaken naar boven komen en een OR aan de slag gaat met het stimuleren van medezeggenschap op de werkvloer. Het is jammer als een overleg tussen een OR en een WOR-bestuurder niet meer is dan een formaliteit. In de ideale situatie heeft de bestuurder ook daadwerkelijk iets aan de adviezen van de OR en hebben de medewerkers die het betreft iets aan de invloed die ze hebben kunnen uitoefenen.

In de ideale situatie werken OR en management samen aan het betrekken van medewerkers in de besluitvorming. Als mensen hun werk kunnen doen op de manier zoals zij dat willen en zich kunnen ontwikkelen zoals zij dat willen, heeft dat heel veel positieve effecten zowel voor de medewerker als voor de organisatie.

En dat geldt eigenlijk precies zo voor de Ondernemingsraad zelf. Als ieder OR lid het gevoel heeft dat hij of zij met zijn lidmaatschap van de OR een verschil kan maken voor iets wat hij of zij belangrijk vindt, dan heeft dat een positief effect op de OR. Het geeft veel voldoening om daaraan bij te kunnen dragen.
tips & nieuws

Wijziging ARBO wet Er ligt een wetsvoorstel voor om per 1 januari 2017 de ARBO wet te veranderen. Als dit doorgaat heeft dit mogelijk consequenties voor:

- Contract met de arbodienstverlener

- De toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts

- De wijze waarop de bedrijfsarts gelegenheid krijgt om professioneel zijn werk te doen

- Ook krijgt de OR instemmingsrecht t.a.v. de positie in de organisatie van de preventiemedewerker.

Klik hier voor de memo.


Wist u dat...

De rechten van een OR niet alleen in de Wet (WOR) terug te vinden zijn? Een convenant OR-GO of een sociaal statuut kan de OR extra rechten toekennen.